قوانین و شرایط استفاده از نرم افزار

رعایت قوانین استفاده از نرم افزار

قیمت ها و مبالغ بر اساس نرخ مصوب شرکت دریافت می شود

مسئولیت نگهداری و بک آپ گیری از اطلاعات ذخیره شده از نرم افزار بر عهده مشتریان است

در صورت نیاز به تغییر در نرم افزار، تغییر مدنظر توسط واحد فنی امکان سنجی و برآورد هزینه می گردد و در صورت تمایل مشتریان محترم با پرداخت مبالغ، تغییر مد نظر شما در نرم افزار اعمال می گردد